39. ročník atletické soutěže školních družstev pořádá ČAS

Pořadatel

Okresní kola ve Středočeském kraji v 10 okresech

30. 9. 2019 - novinka

Ve druhé polovině září 2019 proběhla Okresní kola Středoškolského poháru ve Středočeském kraji. Pořádala se v deseti okresech, nezúčastnil se pouze okres Mělník a okres Praha západ, kde je v kraji nejmenší počet středních škol.

Okresní kola ve Středočeském kraji v 10 okresech

Celkově se zúčastnilo 94 družstev.  Chlapeckých 54 a dívčích 40.

Co se týká konkrétních okresů, počty družstev byly podobné jako v loňském a předloňském ročníku. Zlepšila se účast v Kladně, kde oproti předloňskému počtu 6 družstev a loňských 7 družstev, přibyla dvě družstva, takže se zúčastnilo celkově 9 družstev. Okres Nymburk také doznal navýšení o 2 družstva. Překvapivě se snížila účast v okrese Kolín z loňských 11 družstev, letošního ročníku se zúčastnilo pouze 7 a v okrese Praha – východ z loňských 9 družstev pouze 6. To byla vůbec nejnižší účast v okresním kole. Nejvyšší účast byla zaznamenána v okrese Rakovník, kde se zúčastnilo 14 družstev a v okrese Příbram s 12 družstvy.

Do KF, které se bude konat 7.10. 2019 v Kolíně postoupilo prvních deset družstev chlapců a dívek. U chlapců dosáhlo nejvyššího počtu bodů 8 599 družstvo okresu Kutná Hora ze SOŠ a SOU dopravní Čáslav a tradičně vysokého počtu bodů dosáhlo družstvo SPŠ Mladá Boleslav 8 466. Hranici osmi tisíc bodů překročily mezi vítězi OK ještě 3 školy. Mezi umístěním na 2. a dalším místě v okrese však přes 8 000 bodů dosáhly další dvě školy z okresu Mladá Boleslav (Gymnázium Dr.J.Pekaře 8 244 bodů a OA, VOŠE a JŠ TGM 14 Mladá Boleslav 8 199 bodů). Osm tisíc bodů také překročila druhá škola v pořadí v okrese Kutná Hora (Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora 8 228 b.)

Z dívčích družstev překročilo hranici osmi tisíc bodů pouze družstvo Gymnázia Zikmunda Wintra z Rakovníka (8 022 b.) Nejslabší postupující je družstvo dívek Gymnázia Vlašim se 6 355 body. Na dalších nepostupových pořadích však některá družstva dosáhla výrazně přes 7000 bodů (SZŠ a VOŠZ Kolín 7 783, OA Kolín 7 695 a SG Kladno 7 240 b.)

(Je tedy otázkou, zda neupravit postupový klíč? Takhle má postupující družstvo dívek se 6 355 body o 1 428 bodů méně než jiné družstvo, které nepostupuje …..)

Co se týká výkonů jednotlivců, nejlepšími výkony dominují registrovaní atleti. Např. v okrese Mladá Boleslav se na prvních třech místech v jednotlivých disciplínách umístilo v chlapeckých družstvech 9 registrovaných atletů a v dívčích 12 registrovaných atletek. Podobně v okrese Praha východ, kde se umístilo v chlapcích také 9 registrovaných atletů a u děvčat 10 atletek. Okres Benešov také zaznamenal v jednotlivcích na prvních třech místech 6 registrovaných atletů a u dívek 10 atletek. Zatímco např. okres Příbram měl pouze jednoho registrovaného atleta mezi chlapci.

Bez ohledu na příslušnost k atletickému oddílu je možné vyzdvihnout výkon např. Matěje Koňase z Příbrami v běhu na 60 m v čase 7,2 s a na stejné trati Tereza Klasnová dosáhla času 8,1 s. Také čas Rakovnického Marka Pelce 7,1 na 60 m se přibližuje k nejlepšímu tabulkovému výkonu juniorů. Vlašimský Jan Groček umístil kouli do vzdálenosti pěkných 15,58 m, čímž vyrovnal letošní juniorský rekord a také Vlašimská Eliška Králové stlačila čas na 60m pod 8 s časem 7, 95s.

Patrik Medáček z Mladé Boleslavi zvítězil ve skoku do dálky pěknými 6, 72 m a následoval hned z Berounského okresu Marek Chvátal výkonem 6,58 m.

Avšak i některé časy je nutné brát s rezervou, neboť některé byly měřeny ručně, takže skutečné porovnání bude až na Krajském finále.

Helena Felcmanová (Středočeský kraj) 30.9. 2019

Další novinky