41. ročník atletické soutěže školních družstev

Pořadatel

O soutěži

Termíny a pořadatelé                                                                    

Okresní kola: do 20.9.2024

Krajská finále: do 27.9.2024

Republikové finále: 9.10.2024 (místo bude upřesněno) 

Týmy

Týmy jsou tvořeny maximálně 12 chlapci nebo dívkami + 1 osoba doprovodu.

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození v letech 2005 – 2009. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Omezení startu

Každý jednotlivec může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.

V běžeckých disciplínách (60m, 200m, 400m, 800m, 1500m) mohou nastoupit max. 3 členové 1 týmu, ale bodují jen 2 nejlepší. V technických disciplínách (výška, dálka, koule) maximálně 2 členové 1 týmu. Za každý tým mohou startovat max. 2 štafety.

V případě zranění člena týmu před zahájením technické disciplíny může vedoucí týmu provést náhradu za člena, který splňuje podmínku, že jednotlivec může startovat max. ve 2 disciplínách a štafetě.

Disciplíny

Dívky: 60 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, štafeta 4x 200 m
Chlapci: 60 m, 400 m, 1500 m, výška, dálka, koule 5 kg, štafeta 4x 200 m 

Bodování

Atletická kancelář 2.

Za družstvo bodují 2 nejlepší závodníci družstva v každé disciplíně a 1 štafeta. 

Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu vydaného Českým atletickým svazem  a časového programu pořadatelů okresních kol, krajských finále a Republikového finále. Rozpis (propozice) a pravidla atletiky jsou neměnné na všech úrovních soutěže (OK, KF, RF).

Postupový klíč

Vítězná družstva okresních kol postupují do krajského finále. 

Vítězná družstva krajského finále a dvě z celé ČR s nejvyšším součtem bodů postupují do republikového finále. 

Okresy mohou klíč upravit po dohodě s pořadatelem krajského finále - například využít divokých karet. 

Přihlášky

Přihlašujte svá družstva prostřednictvím elektronické přihlášky zde na WEBu - přihláška.

Výsledky

Pořadatel OK, KF, RF zpracovává výsledky a odesílá prostřednictvím Atletické kanceláře 2. Výsledky budou zveřejněny na webu www.stredoskolskypohar.cz a www.atletika.cz.

Ceny

Okresní kola: Vítězná družstva obdrží poháry, medaile a diplomy.

Krajská finále: Vítězná družstva obdrží poháry, medaile a diplomy.

Republikové finále: Všechna družstva obdrží diplomy a vítězná družstva poháry, medaile a věcné ceny. 

Poznámky

  1. Bodování štafet 4x 200 m podle tabulky pro běh na 800 metrů mužů / žen
  2. Bodování 800 m dívek a 1500 m chlapců dle vícebojařů.
  3. Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci ve všech kolech 4 pokusy.
  4. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje ve všech kolech po celou dobu soutěže o 4 cm.
  5. Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se pořadí určuje dle pravidel pro víceboje (č. 200, odst. 13)
  6. V Republikovém finále platí pro startování běhů stejná pravidla, jako pro závody ve vícebojích.
  7. U štafety se první úsek  běží v drahách po nejbližší hranu čáry seběhu k mantinelu podle P 17.5 Technických pravidel, kde atleti mohou své dráhy opustit (startuje se v drahách jako na 800 m a po absolvování první zatáčky, kterou běží závodníci v drahách, sbíhají k vnitřnímu mantinelu).