36. ročník atletické soutěže školních družstev pořádá ČAS, MŠMT a AŠSK

Okresní kola: 4. – 19.9.2017
Krajská finále: 21. – 29.9.2017
Republikové finále: 10.10.2017, Břeclav

Pořadatel

Družstvo tvoří maximálně 12 dívek a 12 chlapců, studentů středních škol, a závodí se trojkolově. Do krajského finále postupují vítězové okresních kol. Do Republikového finále postupují vítězná družstva krajských kol a další 2 družstva s nejvyšším počtem bodů z celé ČR. V Republikovém finále pak soutěží družstva maximálně 10 členná.

Družstvo dívek


studenti 1. – 4. ročníku středních škol (u víceletých gymnázií kvinta až oktáva)
ročník narození 1996 až 2002

12 x
+
trenér a vedoucí

disciplíny


60 m
dálka
200 m
výška
800 m
koule 3 kg
štafeta: 100 + 200 + 300 + 400 m

Družstvo chlapců


studenti 1. – 4. ročníku středních škol (u víceletých gymnázií kvinta až oktáva)
ročník narození 1996 až 2002

12 x
+
trenér a vedoucí

disciplíny


100 m
dálka
400 m
výška
1500 m
koule 5 kg
štafeta: 100 + 200 + 300 + 400 m

Pozn.: celorepublikového finále se zúčastní družstva maximálně 10členná