39. ročník atletické soutěže školních družstev pořádá ČAS, MŠMT a AŠSK


Krajská finále: do 30. 09. 2020
Republikové finále: 14. 10. 2020 (Praha)

Pořadatel

Družstvo tvoří maximálně 12 dívek a 12 chlapců, studentů středních škol, a závodí se trojkolově. Do krajského finále postupují vítězové okresních kol. 14 vítězů z krajských finále a další 2 s nejvyšším součtem bodů postoupí do republikového finále.

Družstvo dívek


studenti 1. – 4. ročníku středních škol (u víceletých gymnázií kvinta až oktáva)
ročník narození 2001 až 2005

12 x
+
1 osoba doprovodu

disciplíny


60 m
dálka
200 m
výška
800 m
koule 3 kg
štafeta: 4 x 200 m

Družstvo chlapců


studenti 1. – 4. ročníku středních škol (u víceletých gymnázií kvinta až oktáva)
ročník narození 2001 až 2005

12 x
+
1 osoba doprovodu

disciplíny


60 m
dálka
400 m
výška
1500 m
koule 5 kg
štafeta: 4 x 200 m